Legislatie - articole Medicina Neconventionala Alternativa

LEGE privind medicina complementară / alternativă

L E G E privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativăParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă care vizează prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea sănătăţii, vi

Raspunderea disciplinara

Art.67. Practicienii  de medicină complementară şi/ sau alternativă prevăzuţi la art.44 alin (1) şi (2) răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a Codului de etică şi deontologie profesională a practicienilor de medicină complementară şi/ sau alternativă a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Practicienilor de Medicină Comple

Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă

Dispoziţii generaleArt. 1.Prezenta lege are drept scop reglementarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă care vizează prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea sănătăţii, vindecarea bolilor şi optimizarea din punct de vedere biopsihosocial şi spiritual a fiinţei umane. Art. 2.În sensul prezentei legi, medicina complementară şi/sau alternati

OPMCA (Ordinul Medicilor Practicienide medicina complementara/ alternativa din Romania

Scopul asociatiei este de a organiza profesionistii de Medicina Complementara / Alternativa din Romania Asociatia are ca obiect: controlul si supravegherea exercitarii profesiei de practician de medicina complementara/alternativa. Si îsi propune: sa dezvolte si sa informeze prin toate mijloacele legale despre Medicina Complementara / Alternativa; sa reuneasca toti practicienii de