OPMCA (Ordinul Medicilor Practicienide medicina complementara/ alternativa din Romania

OPMCA (Ordinul Medicilor Practicienide medicina complementara/ alternativa din Romania

2Scopul asociatiei este de a organiza profesionistii de Medicina Complementara / Alternativa din Romania

Asociatia are ca obiect:

 • controlul si supravegherea exercitarii profesiei de practician de medicina complementara/alternativa.

Si îsi propune:

 • sa dezvolte si sa informeze prin toate mijloacele legale despre Medicina Complementara / Alternativa;
 • sa reuneasca toti practicienii de Medicina Complementara / Alternativa;
 • sa faciliteze schimburile de informatii între membrii sai, precum si cele cu organizatiile similare;
 • sa promoveze activitatea de Medicina Complementara / Alternativa din tara si în strainatate;
 • sa reprezinte Medicina Complementara / Alternativa în relatiile cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale române, europene si internationale;
 • sa participe la elaborarea de norme si specificatii;

Scopul general al Asociatiei este de a promova Medicina Complementara / Alternativa pentru beneficiul general al populatiei prin realizarea urmatoarelor obiective si activitati:

 • informarea populatiei despre importanta, utilitatea si metodele de Medicina Complementara / Alternativa;
 • organizarea de schimburi de experienta in tara si strainatate, initierea unor relatii de colaborare cu organizatii similare din tara si strainatate;
 • promovarea cercetarii si dezvoltarii in Medicina;
 • complementara / Alternativa si publicarea rezultatelor cercetarii stiintifice;
 • derularea de programe cu scop informativ, educativ , stiintific, terapeutic;
 • organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice;
 • precum si organizarea altor activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 • realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri,programe informatice si alte materiale informative;
 • reprezentarea intereselor specifice ale membrilor si in relatiile cu alte societati precum si in relatiile cu institutiile statului;
 • afilierea la organizatii similare din strainatate si reprezentarea intereselor membrilor si in alte organizatii internationale ale caror scop este convergent cu cel al Asociatiei;
 • inlesnirea accesului la Medicina Complementara/Alternativa a unor pacienti din categorii sociale defavorizate;
 • promovarea unei atitudini de intelegere si ajutorare a persoanelor aflate in sfera de interes a Medicinei Complementare / Alternative;
 • acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate de Medicina Complementara / Alternativa;
 • dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate;

L E G EA 118 din 02.05.2007
privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor
de medicină complementară/alternativă

CAPITOLUL II
Dreptul de practică şi organizarea activităţilor de medicină
complementară/alternativă

Art. 5. - Autorizaţia de liberă practică de medicină complementară/alternativă

se eliberează pe baza următoarelor acte:

a) diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior sau

atestatul ori certificatul de pregătire specifică în domeniu;

b) certificat de cazier judiciar;

c) certificat de sănătate;

d) avizul Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.